Program stypendialny im. M. Bekkera

Instytucja Finansująca / Przyznający: NAWA

Tytuł: Program stypendialny im. M. Bekkera

Kierownik: Piotr Kalita

Rozpoczęcie: