Złożoność dynamiczna i pseudometryki

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Złożoność dynamiczna i pseudometryki

Kierownik: Maik Gröger

Rozpoczęcie: 2021-04-08

Zakończenie: 2023-04-07

Uwagi: NCN Pols w ramach Funduszy Norweskich