Połączenie symulacji molekularnej i uczenia głębokiego w projektowaniu leków de novo

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Połączenie symulacji molekularnej i uczenia głębokiego w projektowaniu leków de novo

Kierownik: Tomasz Danel

Rozpoczęcie: 2021-02-01

Zakończenie: 2024-01-31

Uwagi: PRELUDIUM 19


Publikacje
Tomasz Danel, Łukasz Maziarka, Sabina Podlewska, Jacek Tabor, Agnieszka Wojtuch, Comparison of Atom Representations in Graph Neural Networks for Molecular Property Prediction, IEEE International Joint Conference on Neural Networks [IJCNN], (2021), 1-8