Arytmetyczne własności skończonych ilorazów rozmaitości Calabiego-Yau

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Arytmetyczne własności skończonych ilorazów rozmaitości Calabiego-Yau

Kierownik: Dominik Burek

Rozpoczęcie: 2020-10-01

Zakończenie: 2022-09-30

Uwagi: ETIUDA 8