Organizacja 101 edycji konferencji Arbeitstagung Allgemeine Algebra (AAA 101)

Instytucja Finansująca / Przyznający: MNiSW

Tytuł: Organizacja 101 edycji konferencji Arbeitstagung Allgemeine Algebra (AAA 101)

Kierownik: Marcin Kozik

Rozpoczęcie:

Uwagi: Doskonała Nauka