Analiza geometryczna na rozmaitościach hiperhermitowskich

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Analiza geometryczna na rozmaitościach hiperhermitowskich

Kierownik: Marcin Sroka

Rozpoczęcie: 2020-07-27

Zakończenie: 2023-07-26

Uwagi: PRELUDIUM 18