Algorytmiczny Nullstellensatz

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Algorytmiczny Nullstellensatz

Kierownik: Bartłomiej Bosek

Rozpoczęcie: 2020-07-27

Zakończenie: 2023-07-26

Uwagi: OPUS 18