Metody geometrycznei ścisła numeryka w problemie n-ciał

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Metody geometrycznei ścisła numeryka w problemie n-ciał

Kierownik: Piotr Zgliczyński

Rozpoczęcie: 2020-06-25

Zakończenie: 2023-06-24

Uwagi: OPUS 18