Dynamikas topologiczna w problemie Big Data

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Dynamikas topologiczna w problemie Big Data

Kierownik: Marian Mrozek

Rozpoczęcie: 2020-06-10

Zakończenie: 2023-06-09

Uwagi: OPUS 18