Multifalki o nośniku zwartym w przestrzeni

Instytucja Finansująca / Przyznający:

Tytuł: Multifalki o nośniku zwartym w przestrzeni

Kierownik: Wojciech Banaś

Rozpoczęcie: 2011-05-26

Zakończenie: 2013-05-25