Metody sterowania stochastycznego z zastosowaniami

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Realizowany poza Wydziałem Matematyki i Informatyki.

Miejsce realizacji: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

Tytuł: Metody sterowania stochastycznego z zastosowaniami

Kierownik: Łukasz Stettner

Rozpoczęcie: 2017-06-27

Zakończenie: 2020-07-26