Arithmetic properties of special sequences, polynomials and continued fractions

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Arithmetic properties of special sequences, polynomials and continued fractions

Kierownik: Maciej Ulas

Rozpoczęcie: 2020-04-10

Zakończenie: 2025-04-09

Uwagi: Sonata Bis 9