Porządek i geometria

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Realizowany poza Wydziałem Matematyki i Informatyki.

Miejsce realizacji:

Tytuł: Porządek i geometria

Kierownik: Piotr Micek

Rozpoczęcie: 2020-01-15

Zakończenie: 2023-01-14

Uwagi: Beethoven Classic 3