Porządek i geometria

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Porządek i geometria

Kierownik: Piotr Micek

Rozpoczęcie: 2020-01-15

Zakończenie: 2023-10-14

Uwagi: Beethoven Classic 3