Porządek i geometria

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Porządek i geometria

Kierownik: Piotr Micek

Rozpoczęcie:

Uwagi: Beethoven Classic 3