Ilościowe badania teorii mnogości. Czy ZF i ZFC są asymptotycznie równoważne?

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Ilościowe badania teorii mnogości. Czy ZF i ZFC są asymptotycznie równoważne?

Kierownik: Marek Zaionc

Rozpoczęcie: 2019-07-04

Zakończenie: 2023-04-03

Uwagi: OPUS 16


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Krzysztof Turowski Wykonawca
Wojciech Szpankowski Wykonawca
Maciej Bendkowski Wykonawca