Geometria funkcji wymiernych i meromorficznych

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Geometria funkcji wymiernych i meromorficznych

Kierownik: Wojciech Kucharz

Rozpoczęcie: 2019-07-26

Zakończenie: 2023-07-25

Uwagi: OPUS 16