Programiści przyszłości 3.0

Instytucja Finansująca / Przyznający: MNiSW

Tytuł: Programiści przyszłości 3.0

Kierownik: Paweł Idziak

Rozpoczęcie: 2018-01-08

Zakończenie: 2019-05-31