Topological Dynamics

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCBiR

Tytuł: Topological Dynamics

Kierownik: Mateusz Juda

Rozpoczęcie: 2019-08-12

Zakończenie: 2020-07-31

Uwagi: Konkurs TANGO 3