Topological Dynamics

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCBiR

Tytuł: Topological Dynamics

Kierownik: Mateusz Juda

Rozpoczęcie:

Uwagi: Konkurs TANGO 3