Rozmaitości hiperkahlerowskie

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Rozmaitości hiperkahlerowskie

Kierownik: Grzegorz Kapustka

Rozpoczęcie: 2019-04-25

Zakończenie: 2025-04-24

Uwagi: SONATA BIS 8