PTM100

Instytucja Finansująca / Przyznający: MNiSW

Tytuł: PTM100

Kierownik: Klaudiusz Wójcik

Rozpoczęcie: 2018-10-30

Zakończenie: 2019-10-29

Uwagi: DIALOG