Duże struktury dyskretne

Instytucja Finansująca / Przyznający: MNiSW

Tytuł: Duże struktury dyskretne

Kierownik: Andrzej Grzesik

Rozpoczęcie: 2018-12-21

Zakończenie: 2021-12-31

Uwagi: Premia na horyzoncie