Problem Izomorfizmu Elekcji

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Problem Izomorfizmu Elekcji

Kierownik: Stanisław Szufa

Rozpoczęcie: 2019-03-06

Zakończenie: 2022-03-05

Uwagi: PRELUDIUM 15


Publikacje
Piotr Faliszewski, Piotr Skowron, Arkadii Slinko, Stanisław Szufa, Nimrod Talmon, How Similar Are Two Elections?, Aaai (2019), 1909-1916