Problem Izomorfizmu Elekcji

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Problem Izomorfizmu Elekcji

Kierownik: Stanisław Szufa

Rozpoczęcie: 2019-03-06

Zakończenie: 2022-03-05

Uwagi: PRELUDIUM 15