Metody transportu optymalnego w geometrii zespolonej

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Metody transportu optymalnego w geometrii zespolonej

Kierownik: Szymon Myga

Rozpoczęcie: 2019-02-11

Zakończenie: 2021-02-10

Uwagi: PRELUDIUM 15