Wielowartościowa dynamika kombinatoryczna dla skończonych przestrzeni topologicznych

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Wielowartościowa dynamika kombinatoryczna dla skończonych przestrzeni topologicznych

Kierownik: Michał Lipiński

Rozpoczęcie: 2019-02-18

Zakończenie: 2023-02-17

Uwagi: PRELUDIUM 15