Własności p-adyczne pewnych ciągów kombinatorycznych i podzbiorów zbioru liczb naturalnych

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Własności p-adyczne pewnych ciągów kombinatorycznych i podzbiorów zbioru liczb naturalnych

Kierownik: Piotr Miska

Rozpoczęcie: 2019-03-12

Zakończenie: 2023-03-11

Uwagi: Preludium 15