Struktura D-modułów ekwiwariantnych

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Struktura D-modułów ekwiwariantnych

Kierownik: Jerzy Weyman

Rozpoczęcie: 2019-02-25

Zakończenie: 2024-10-24

Uwagi: OPUS 15