Algorytmy redukcji w obliczeniowej teorii homologii i kohomologii z zastosowaniami

Instytucja Finansująca / Przyznający:

Tytuł: Algorytmy redukcji w obliczeniowej teorii homologii i kohomologii z zastosowaniami

Kierownik: Marian Mrozek

Rozpoczęcie: 2010-10-14

Zakończenie: 2012-03-29


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Paweł Dłotko Wykonawca