Mikrofizyka chmur i aerozolu atmosferycznego: nowe metody modelowania matematycznego

Instytucja Finansująca / Przyznający: FNP

Tytuł: Mikrofizyka chmur i aerozolu atmosferycznego: nowe metody modelowania matematycznego

Kierownik: Sylwester Arabas

Rozpoczęcie: 2018-11-01

Zakończenie: 2021-10-31

Uwagi: Powroty