Strukturalna teoria posetów

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Strukturalna teoria posetów

Kierownik: Piotr Micek

Rozpoczęcie: 2019-03-01

Zakończenie: 2021-03-31

Uwagi: UWERTURA 2