Równania typu Monge'a-Ampere'a i ich zastosowania.

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Równania typu Monge'a-Ampere'a i ich zastosowania.

Kierownik: Sławomir Kołodziej

Rozpoczęcie: 2018-07-26

Zakończenie: 2022-07-25

Uwagi: OPUS 14