Analiza Zespolona Wielu Zmiennych a Teoria Operatorów

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Analiza Zespolona Wielu Zmiennych a Teoria Operatorów

Kierownik: Łukasz Kosiński

Rozpoczęcie: 2018-04-19

Zakończenie: 2024-10-18

Uwagi: Sonata Bis 7