Interesujące ideały

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Interesujące ideały

Kierownik: Halszka Tutaj-Gasińska

Rozpoczęcie: 2018-04-17

Zakończenie: 2019-04-16

Uwagi: Harmonia 9