Dynamika kontaktowa, Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej

Instytucja Finansująca / Przyznający: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Tytuł: Dynamika kontaktowa, Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej

Kierownik: Stanisław Migórski

Rozpoczęcie: 2015-11-04

Zakończenie: 2017-04-05

Uwagi: U M O W A Nr 3792/GGPJ/H2020/2017/0