„Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”, GG-041-2016, nr 352550

Instytucja Finansująca / Przyznający: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Tytuł: „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”, GG-041-2016, nr 352550

Kierownik: Stanisław Migórski

Rozpoczęcie: 2015-02-01

Zakończenie: 2016-04-26