Nowe metody uczenia reprezentacji w Deep Learningu

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Nowe metody uczenia reprezentacji w Deep Learningu

Kierownik: Stanisław Jastrzębski

Rozpoczęcie: 2017-10-02

Zakończenie: 2019-10-01

Uwagi: ETIUDA 5