Królewskie miary niehiperboliczne oraz zastosowania pseudometryk Feldmana-Katoka i Besicovitcha

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Królewskie miary niehiperboliczne oraz zastosowania pseudometryk Feldmana-Katoka i Besicovitcha

Kierownik: Martha Łącka

Rozpoczęcie: 2017-10-02

Zakończenie: 2018-09-30

Uwagi: ETIUDA 5