Własności atraktorów dla hiperbolicznej perturbacji pewnego równania parabolicznego

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Własności atraktorów dla hiperbolicznej perturbacji pewnego równania parabolicznego

Kierownik: Piotr Kalita

Rozpoczęcie: 2017-09-26

Zakończenie: 2018-09-25

Uwagi: MINIATURA 1