Arytmetyczne własności binarnych wielomianów partycji

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Arytmetyczne własności binarnych wielomianów partycji

Kierownik: Maciej Ulas

Rozpoczęcie: 2017-09-26

Zakończenie: 2018-09-25

Uwagi: Miniatura 1