Metody geometryczne i komputerowo wspierane dowody w dynamice równań różniczkowych cząstkowych

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Metody geometryczne i komputerowo wspierane dowody w dynamice równań różniczkowych cząstkowych

Kierownik: Piotr Zgliczyński

Rozpoczęcie: 2017-04-18

Zakończenie: 2022-04-17

Uwagi: MAESTRO 8