Losowe zachłanne algorytmy kolorowania hipergrafów

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Losowe zachłanne algorytmy kolorowania hipergrafów

Kierownik: Jakub Kozik

Rozpoczęcie: 2017-02-03

Zakończenie: 2020-02-02

Uwagi: OPUS 11