Losowe zachłanne algorytmy kolorowania hipergrafów

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Losowe zachłanne algorytmy kolorowania hipergrafów

Kierownik: Jakub Kozik

Rozpoczęcie: 2017-02-03

Zakończenie: 2021-10-02

Uwagi: OPUS 11


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Grzegorz Gutowski Wykonawca