Dodatkowa informacja w grupowaniu danych i zagadnieniach pokrewnych

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Dodatkowa informacja w grupowaniu danych i zagadnieniach pokrewnych

Kierownik: Marek Śmieja

Rozpoczęcie: 2017-01-26

Zakończenie: 2020-01-25

Uwagi: SONATA 11