Szczególne konfiguracje geometryczne w przestrzeni stanów a ekstrema entropii pomiaru kwantowego

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Szczególne konfiguracje geometryczne w przestrzeni stanów a ekstrema entropii pomiaru kwantowego

Kierownik: Anna Szymusiak

Rozpoczęcie: 2017-01-27

Zakończenie: 2021-01-26

Uwagi: SONATA 11


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Anna Szczepanek Wykonawca