Ilościowe aspekty złożoności obliczeniowej w rachunku lambda

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Ilościowe aspekty złożoności obliczeniowej w rachunku lambda

Kierownik: Maciej Bendkowski

Rozpoczęcie: 2017-03-14

Zakończenie: 2019-03-13

Uwagi: PRELUDIUM 11


Publikacje
Maciej Bendkowski, Olivier Bodini, Sergey Dovgal, Polynomial tuning of multiparametric combinatorial samplers, (2018), "2018 Proceedings of the Fifteenth Workshop on Analytic Algorithmics and Combinatorics (ANALCO)", Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM)