Ilościowe aspekty złożoności obliczeniowej w rachunku lambda

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Ilościowe aspekty złożoności obliczeniowej w rachunku lambda

Kierownik: Maciej Bendkowski

Rozpoczęcie: 2017-03-14

Zakończenie: 2019-03-13

Uwagi: PRELUDIUM 11