Lokalna geometria odwzorowań analitycznych i wielomianowych.

Instytucja Finansująca / Przyznający:

Tytuł: Lokalna geometria odwzorowań analitycznych i wielomianowych.

Kierownik: Janusz Adamus

Rozpoczęcie: 2010-04-09

Zakończenie: 2012-04-08