Ergodyczne i topologiczne własności układów dynamicznych z uogólnioną specyfikacją

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Ergodyczne i topologiczne własności układów dynamicznych z uogólnioną specyfikacją

Kierownik: Martha Łącka

Rozpoczęcie: 2016-07-07

Zakończenie: 2019-07-06

Uwagi: PRELUDIUM 10