Przestrzenie o maksymalnych stałych projekcji

Instytucja Finansująca / Przyznający:

Tytuł: Przestrzenie o maksymalnych stałych projekcji

Kierownik: Grzegorz Lewicki

Rozpoczęcie: 2010-04-14

Zakończenie: 2013-04-13