Rzadka reprezentacja słów wzbogacona o różnorodne źródła

Instytucja Finansująca / Przyznający: MNiSW

Tytuł: Rzadka reprezentacja słów wzbogacona o różnorodne źródła

Kierownik: Stanisław Jastrzębski

Rozpoczęcie: 2015-09-21

Zakończenie: 2018-09-20

Uwagi: Diamentowy Grant, edycja IV


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Damian Leśniak Wykonawca
Publikacje
Wojciech Czarnecki, Stanisław Jastrzębski, Damian Leśniak, Learning to SMILE(S), International Conference On Learning Representations (workshop Track) (2016),
Devansh Arpit, Nicolas Ballas, Aaron Courville, Bengio Emmanuel, Asja Fischer, Stanisław Jastrzębski, Maxinder S. Kanwal, David Krueger, Tegan Maharaj, Deep Nets Don't Learn via Memorization, International Conference On Learning Representations (workshop Track) (2017),
Wojciech Czarnecki, Stanisław Jastrzębski, Damian Leśniak, How to evaluate word embeddings? On importance of data efficiency and simple supervised tasks, Arxiv (2017),
Yoshua Bengio, Bahdanau Dzmitry, Grefenstette Edward, Stanisław Jastrzębski, Vincent Pascal, Bosc Tom, Learning to Compute Word Embeddings On the Fly, Montreal Ai Symposium 2017 (2017),