Rzadka reprezentacja słów wzbogacona o różnorodne źródła

Instytucja Finansująca / Przyznający: MNiSW

Tytuł: Rzadka reprezentacja słów wzbogacona o różnorodne źródła

Kierownik: Stanisław Jastrzębski

Rozpoczęcie: 2015-09-21

Zakończenie: 2018-09-20

Uwagi: Diamentowy Grant


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Damian Leśniak Wykonawca
Publikacje
Wojciech Czarnecki, Stanisław Jastrzębski, Damian Leśniak, Learning to SMILE(S), INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING REPRESENTATIONS (WORKSHOP TRACK) (2016),
Devansh Arpit, Nicolas Ballas, Aaron Courville, Bengio Emmanuel, Asja Fischer, Stanisław Jastrzębski, Maxinder S. Kanwal, David Krueger, Tegan Maharaj, Deep Nets Don't Learn via Memorization, INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING REPRESENTATIONS (WORKSHOP TRACK) (2017),