Kompakty Banacha-Mazura

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Kompakty Banacha-Mazura

Kierownik: Tomasz Kobos

Rozpoczęcie: 2015-07-20

Zakończenie: 2017-09-19

Uwagi: Preludium 8