Paradygmat minimalizacji pamięci w klastrowaniu

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Paradygmat minimalizacji pamięci w klastrowaniu

Kierownik: Jacek Tabor

Rozpoczęcie: 2015-01-21

Zakończenie: 2017-08-26

Uwagi: Opus 7


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Igor Podolak Wykonawca
Marek Śmieja Wykonawca
Wojciech Czarnecki Wykonawca
Przemysław Spurek Wykonawca
Sabina Podlewska Wykonawca
Andrzej Bojarski Wykonawca
Damian Leśniak Wykonawca