Geometria rozmaitości Calabi-Yau i wiązek Grassmanna

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Geometria rozmaitości Calabi-Yau i wiązek Grassmanna

Kierownik: Sławomir Cynk

Rozpoczęcie: 2015-02-02

Zakończenie: 2018-08-01

Uwagi: Opus 7


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Piotr Pragacz Wykonawca