Geometria struktur statycznych

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Geometria struktur statycznych

Kierownik: Barbara Opozda

Rozpoczęcie: 2014-08-21

Zakończenie: 2017-08-20

Uwagi: Opus 6